Кітапхана:


"Тау-кен өндірісін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету"ғылыми еңбектер жинақтары:

Қызметтің негізгі бағыттары

Тау-кен ісі саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулерді орындау негізінде жаңа технологиялар мен жабдықтарды жасау, инновациялық жобаларды әзірлеу, Қазақстан Республикасының тау-кен өндірісінің тұрақты дамуын ғылыми-технологиялық қамтамасыз ету.

Д.А. Қонаев атындағы тау - кен ісі институты-жетекші ғылыми – зерттеу және жобалау институты-Қазақстан Республикасының тау-кен өндірісінің тұрақты дамуын ғылыми-технологиялық қамтамасыз ету, бәсекеге қабілетті инновациялық жобаларды әзірлеу, ғылыми кадрларды тиімді даярлау саласындағы еліміздің флагманы.

ҚР Тау-кен металлургия және отын-энергетика кешендерінің оңтайлы жұмыс істеуі мен орнықты дамуы үшін жаңа ресурс үнемдейтін, қауіпсіз және экологиялық таза технологиялар мен жабдықтарды құру, институттың ғылыми және шаруашылық әлеуетін тиімді пайдалану есебінен пайда алу және пайданың бір бөлігін іргелі және қолданбалы зерттеулерді қаржыландыруға бағыттау, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру шеңберінде ғылыми кадрлар даярлау, инфрақұрылымды дамыту Ғылыми қамтымды өндірістер құру жөніндегі бірлескен кәсіпорындар мен жобаларды инвестициялау.

• пайдалы қазбалардың табиғи және техногендік кен орындарын игерудің тиімді, экологиялық таза және қауіпсіз технологияларын әзірлеу;
• ашық және жерасты кен өндіру кезіндегі геомеханикалық процестерді болжау және басқару;
• технологиялық үдерістерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу, Карьерлердегі тау-кен жұмыстарын жоспарлау және жобалау;
• жер асты және ашық тау-кен жұмыстарын механикаландыру;
• жер қойнауы мен техногендік шикізатты кешенді игеру;
• жобалау-конструкторлық жұмыстар;
• консалтингтік қызметтер;
• тау-кен ісі саласында мамандар даярлау.

Д. А. Қонаев атындағы тау-кен ісі институты:
• Республикалық нысаналы ғылыми-техникалық бағдарламаларды қалыптастыру шеңберінде республиканың тау-кен металлургиясы, отын-энергетика және мұнай кешендерін дамытудың мемлекеттік басымдықтары, оларды іске асыру бойынша, Институт құрған техниканың, жаңа технологиялар мен материалдардың тиімділігі жоғары түрлерін игеру және пайдалану көлемі бойынша ұсыныстар әзірлеуге, оларды мемлекеттік басқару органына ұсынуға қатысады;
• Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды, тау-кен жұмысшыларының қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ететін уран кендерін қоса алғанда, пайдалы қазбаларды өндіру және бастапқы өңдеу саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізеді, тау-кен металлургиясын (ТКМК) және отын-энергетика кешендерін (ОЭК)жобалаудың және оңтайлы басқарудың ұтымды нысандарын әзірлейді;
• ТМК және ОЭК ғылыми-әдістемелік және нормативтік қамтамасыз етуге, оның ішінде экологиялық және техникалық қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және жер қойнауын ұтымды пайдалану жөніндегі нормативтік-құқықтық құжаттаманы, ұйымдардың мемлекетаралық және мемлекеттік стандарттарын, техникалық шарттарды, өлшеулерді орындау әдістемелерін, экологиялық жобаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысады, көмір, көмірсутек, кен, техногендік, баланстан тыс шикізатты ұтымды өндіру және бастапқы өңдеу, әзірлеу, кенді, көмірді, көмірсутектерді өндіруге, кенді бастапқы өңдеуге арналған жаңа, неғұрлым тиімді жабдықты жобалау және сынақтан өткізу, сондай-ақ оларды енгізуді қамтамасыз ету;
• Тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды орындайды, жаңа технологиялық процестердің, техника мен аспаптардың тәжірибелік, тәжірибелік-өнеркәсіптік, өнеркәсіптік сынақтарын, Тәжірибелік үлгілерді дайындаудың және сынаудың конструкторлық жұмыстарын жүргізеді, технологиялық жобалауды, инновациялық жобаларды, техникалық-экономикалық негіздемелерді және жобалау-сметалық құжаттаманы, жаңа өндірістердің бизнес-жоспарларын және т. б. әзірлеуді жүзеге асырады.
• Жобаларды іске асыруға қаржы қаражатын тарту бойынша даму институттарымен өзара іс-қимыл жасайды.
• ТМК және ОЭК оңтайлы дамуы үшін ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін ғылыми-техникалық насихаттауды жүзеге асырады.
• Ғылыми еңбектерін мемлекеттік, орыс және басқа да тілдерде қазақстандық және шетелдік басылымдарда жариялайды;
• Баспа қызметін жүзеге асырады;
• Республикалық және халықаралық көрмелерді, жәрмеңкелерді, аукциондарды, симпозиумдарды, семинарларды ұйымдастырады, өткізеді және оларға қатысады. Инженерлік-геологиялық ізденістер.

• Инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау;
• Жобалардың арнайы бөлімдерін әзірлеу;
• Технологиялық жобалау;
• Жұмыс өндірісі және құрылысты ұйымдастыру жобаларын әзірлеу.

• Күрделі құрылыс үшін;
• Объектілерді салу, қайта жаңарту үшін жобалық құжаттаманы кешенді әзірлеуді басқару бойынша жобалардың бас инженерінің функцияларын жүзеге асыру.